Back to events

Group name

Roskilde Trail Trekronersporet

Event location

Danmark
GPS coordinates: 55.65937761712226, 12.120238909454363

Event date

2024-03-17

Event time

9.00 til 15.00

Event contact

kristoffer_lyhne@hotmail.com

Event link

https://www.facebook.com/groups/2599276450171056/

Årets første spordag kommer til at have fokus på afslutningen ved sektion 9 og de to berms ved sektion 1. Ved sektion 9 skal der bygges features og sporet skal have fjernet kanter mm. Ved sektion 1 skal de to berms have et nyt toplag og de skal bygges lidt mere robuste. Vi mødes ved parkeringspladsen ved Herregårdsvej . Plan for dagen 9.00 Morgenmad 9.15-12.00 Sporbyg med fokus på sektion 9. Vi skal bygge to hop, arbejde med nedkørslen ved slutningen af sektionen og lave dræn 12.00 Frokost 12.30-15.00 Afslutning af arbejdet og oprydning og sløring af arbejdet 15.00 Kage og gennemgang af arbejdet