Back to events

Group name

MTB Zoetermeer

Event location

Nederland
GPS coordinates: 52.06701508936847, 4.4583885242980825

Event date

2021-05-01

Event time

09:00 tot maximaal 17:00

Event contact

jgerardu@hotmail.com

Event link

https://www.facebook.com/events/1053096431882521?acontext=%7B%22ref_newsfeed_story_type%22%3A%22regular%22%2C%22source%22%3A%223%22%2C%22action_history%22%3A%22[%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22newsfeed%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22feed_story%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A[]%7D]%22%7D&privacy_mutation_token=eyJ0eXBlIjowLCJjcmVhdGlvbl90aW1lIjoxNjE5NDYwODk2LCJjYWxsc2l0ZV9pZCI6MzU5MDM2MDAxOTY4NDMyfQ%3D%3D&__xts__[0]=68.ARCAIXgeJyTZYXJalUodC3Xd5yloLR_gLySKG9P4I0ehfNvnLrhtTGe4ItmIttUAjuehLmMfnxjBtzBWdFCrU1l3rEPhoQsJyWpve7tYb-_PwdEZhBZ16-k08FkA6FEs7X8-KkCATCwm3mqhXSfuKL5mmv2IarhGC5wXfe7g6ktopi9sgV6SbadDWGnuqBPSYkWvAj6g7ySX7Q3t2Ul56Ab2pMEVAiZPqgG71CbPV6w5s6bXWD4d9MVdLBQkucrfxvhSzXpGzGfjR2CnakJOO8lYGd_nV73T

Kom ook (een paar uur) helpen een nieuwe kombocht aan te leggen, remkuilen weg te werken, de flow en afwaterring in een afdaling te verbeteren. Gereedschap, snacks en drankjes worden geregeld! Met deze klusdag doen we mee aan de wereldwijde IMBA-actie #takecareofyourtrails om mountainbiketrails wereldwijd te verbeteren.